Näringslivsutveckling

I Gullspångs kommun finns det fler än 500 registrerade företag. Många av dessa företag är lantbruk och enskilda företag. Det finns cirka 180 registrerade aktiebolag i kommunen. Några av de större företagen som finns i kommunen är Moelven Vänerply AB (som tillverkar plywood), Nimoverken AB (tillverkar bland annat torkskåp), Partex AB (märkningssystem, Jonsac AB (förpackningar), Hova Rörledningsaffär AB (VVS- arbeten med mera) och Zinkano AB (ytbehandling).

Besöksnäringen i kommunen utgör en viktig del i företagandet, mycket tack vare den vackra och sjönära naturen som finns här. Kommunen bedriver ett långsiktigt arbete för att utveckla besöksnäringen tillsammans med företagen.

Strategiskt läge

Kommunen gränsar till Sveriges största insjö, Vänern och i Otterbäcken finns en naturlig djuphamn som ingår i Vänerhamn AB. Våra två största tätorter, Hova och Gullspång ligger båda strategiskt längs de vältrafikerade vägarna E20 respektive riksväg 26 och länsväg 200.

Inom 60 minuters restid finns tre universitet/högskolor - Skövde, Karlstad och Örebro.

Företagstomter

Gullspångs kommun har mark för företagsetableringar i mycket bra lägen. I Hova vid E20, i Otterbäcken vid Inlandsvägen riksväg 26, och nära Otterbäckens hamn, samt i utkanten av Gullspång.

Business Region Skaraborg

Gullspång kommun ingår i ett samarbete med hela Skaraborg. Business Region Skaraborg erbjuder fri, skräddarsydd och konfidentiell service till företag som söker bästa platsen för etablering i någon av regionens kommuner. Vårt uppdrag är att stärka det investeringsfrämjande arbetet och attrahera nya verksamheter och kompetenser. Verksamheten är ett samarbete mellan Skaraborgs 15 kommuner och vi är ett regionkontor till den nationella organisationen Business Sweden.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Katariina Ikonen
Samhälls-och näringslivsutvecklare
Telefon: 0506-362 95
E-post: Katariina Ikonen

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Länkar

Business region Skaraborg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Lediga lokaler och mark Öppnas i nytt fönster.