Landsbygdsutveckling

Svenska Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge:

  • lönsamma och livskraftiga företag
  • aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
  • attraktiv landsbygd.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om de olika stöden i Landsbygdsprogrammet och när det finns möjlighet att söka, se länk under Länkar här på sidan.

Leader Nordvästra Skaraborg 

Leader är en möjlighet för dig som har utvecklingsidéer. Leader syftar till att fånga upp och förverkliga föreningars och företags idéer om hur den egna bygden ska utvecklas. Det unika med Leader är själva metoden för utvecklingsarbetet, som består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande.

Leader Nordvästra består av 10 kommuner; Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar?

Då kan du söka stöd från Leader Nordvästra Skaraborg för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd. se länk till Leader strategin under Länkar på den här sidan. 

Sidan senast uppdaterad: