Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Ventilationskontroll

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader, ska en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem sker. Funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Kontrollen

Utförs av sakkunnig kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av Miljö- och byggnadsnämnden.

Vid den första besiktningen ska kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter
  • systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet samt  att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll

Vid återkommande besiktning ska kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp och varierar mellan 3 och 6 år. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsintervaller

Byggnadstyp och intervaller för återkommande besiktning:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTXventilation - 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation - 6 år

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-10

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Funkislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster