Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Ventilationskontroll

För att säkerställa ett tillfredsställande inomhusklimat i byggnader, ska en byggnads ägare se till att funktionskontroll av ventilationssystem sker. Funktionskontroll ska ske innan ett ventilationssystem första gången tas i bruk och därefter regelbundet vid återkommande tillfällen.

Kontrollen

Utförs av sakkunnig kontrollant som har riksbehörighet eller lokalt godkännande av Miljö- och byggnadsnämnden.

Vid den första besiktningen ska kontrolleras att

  • funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet överensstämmer med gällande föreskrifter
  • systemet inte innehåller föroreningar som kan spridas i byggnaden
  • instruktioner och skötselanvisningar finns lätt tillgängliga för dem som ska sköta systemet samt  att systemet i övrigt fungerar på det sätt som är avsett.

Återkommande kontroll

Vid återkommande besiktning ska kontrolleras att funktionen och egenskaperna hos ventilationssystemet i huvudsak överensstämmer med de föreskrifter som gällde när systemet togs i bruk. Intervallet för den återkommande kontrollen är olika beroende av byggnadstyp och varierar mellan 3 och 6 år. En- och tvåbostadshus omfattas inte av kravet på återkommande besiktning.

Besiktningsintervaller

Byggnadstyp och intervaller för återkommande besiktning:

  • Förskolor, skolor, vårdlokaler och liknande oavsett typ av ventilationssystem samt flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med FT- och FTXventilation - 3 år
  • Flerbostadshus, kontorsbyggnader och liknande med F-, FX- och S-ventilation - 6 år

Sidan senast uppdaterad: 2019-04-10

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05,
75 60 20, 75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Funkislänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster