Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Upphöra eller överlåta verksamhet

För att avregistrera dig som ansvarig verksamhetsutövare ska du alltid höra av dig till oss på Miljö- och byggnadsförvaltningen ifall verksamheten upphör eller överlåts. Se kontaktuppgifter under relaterad information.

Anmäl om du upphör eller överlåter

Det är den som är ägare till verksamheten den 1 januari varje år som ska betala den årliga kontrollavgiften. I och med att man avregistrerar sig som livsmedelsföretag upphör kravet på livsmedelskontroll och då även avgift för kontrollen. Din verksamhet sätts då som vilande i vårt register och du får ett meddelande från oss att din verksamhet är avregistrerad och att du fortsättningsvis inte behöver betala den årliga kontrollavgiften. Därför är det lämpligt att du inte drar ut på tiden att avregistrera din verksamhet då du kan drabbas av den årliga kontrollavgiften i onödan.

Om du önskar starta en ny livsmedelsverksamhet, även om det är i samma lokaler måste en ny registrering om livsmedelsverksamhet göras innan du får starta.

Då någon annan verksamhetsutövare tar över måste du avregistrera dig och en ny registrering behöver göras av den nya verksamhetsutövaren.

Hur snabbt får jag svar?

Vårt mål är att du ska få ett avregistreringsbeslut inom två veckor från det att informationen om avregistrering kommit in till oss.

Blankett för avregistrering hittar du under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-12

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 20,
75 60 30
E-post: Miljö- och bygg

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blankett

Anmälan om avregistrering av livsmedelsverksamhet

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan