Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Köldmedia

Två av våra största miljöhot är nedbrytning av ozonskiktet och ökning av klimatgaser i atmosfären. Köldmedier bidrar till båda delarna och därför finns det regler om hantering av dessa.

Du som har en anläggning är skyldig att följa föreskrifterna i EU:s f-gasförordning 517/2014 och förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaser. Läs mer om föreskrifterna under Relaterad information på sidan.

Anmälan om aggregat

Anmälan om aggregat för köldmedier ska ske i god tid före nyinstallation innehållande köldmedium som motsvarar minst 14 ton så kallade koldioxidekvivalenter.

Eget ansvar för kontroll av aggregat

Du som har en anläggning är skyldig att se till att läckagekontroll görs med jämna mellanrum av en certifierad kylkontrollant. Det är köldmediegasens koldioxidekvivalenter (CO2e) som är riktlinjen för hur ofta läckagesökningen ska göras. Rapporten som du får efter varje sökning ska du spara i ett register.

Du kan även få hjälp med att räkna ut din utrustnings koldioxidekvivalent och kontrollintervaller. Du hittar länken till ”Allt om f-gas” (Ny länk) under Relaterad information på sidan. Du kan även se läckagesökningens intervaller nedan:

  • För 5 ton CO2e eller mer, gäller en kontroll per 12 månader
  • För 50 ton CO2e eller mer, gäller en kontroll per 6 månader
  • För 500 ton CO2e eller mer, gäller en kontroll per 3 månader

Tänk på att du riskerar att betala miljösanktionsavgift om du inte kontrollerar din anläggning i tid.

Rapportering

Om din anläggning har minst 14 ton koldioxidekvivalenter eller mer ska du rapportera läckagekontrollens resultat till kommunen. Rapporten ska lämnas in senast 31 mars året efter att kontrollen utförts. Vid utebliven eller försenad rapport riskerar du att betala miljösanktionsavgift.

Tänk på att du som operatör behöver gå igenom rapporten och skriva under den innan den skickas in till kommunen. Företaget eller personen som gör läckagesökningen ansvarar endast för att du får rapporten.

Egensvar för kontroll av certifikat

Alla kontrollanter och företag ska ha ett giltigt certifikatsnummer. Som ansvarig för verksamheten ansvarar du för att säkerställa att kontrollanten som utfört kontrollen av aggregaten har ett giltigt certifikatsnummer och företagscertifikat. Kontroll av certifikat kan du enkelt göra på INCERTS webbplats som finns länkad under relaterad information på sidan. Du kan läsa mer om föreskrifterna och kontroll av certifikat under Relaterad information på sidan.

Förbud mot vissa köldmedier

Efter den 31 december 2014 är det förbjudet, med vissa undantag att använda HCFC-köldmedier i befintliga anläggningar. Undantag görs för enhetsaggregat som innehåller mindre än 3 kg köldmedia om dessa var i bruk den 1 juni 2003 och sedan dess har fortsatt vara i bruk.

Regeringen har beslutat att det är förbjudet att använda CFC i befintliga kyl- och värmepumpanläggningar. Befintliga stationära anläggningar (enhetsaggregat) med 900 g CFC eller mindre är undantagna från förbudet tills de tjänat ut.

Från och med 1 januari 2020 gäller F-gasförordningens nya regler gällande köldmedium. Köldmedier med högre GWP-faktor (Global warming potential) än 2500 får inte längre fyllas på vid installation eller service av aggregat som innehåller mer än 40 ton koldioxidekvivalenter. De vanligaste köldmedierna som påverkas av de nya reglerna är R404A och R507.

Vad gäller vid nedläggning, övertagande eller ägarbyte?

Du som har en verksamhet med köldmedier som gör att du har en skyldighet att rapportera ska också meddela kommunen när den ska tas ur bruk. Du meddelar oss enklast i samband med att du gör den årliga rapporteringen.

Om du har planer på att sälja eller ta över en verksamhet med kylanläggning ska du informera kommunen om detta. Lämnar du ingen information om övertagande eller ägarbyte kommer en tillsynsavgift faktureras till den person som senast stod som angiven vid årsrapporten.

Avgifter för överträdelser

Om förordningarna inte följs är kommunen skyldig att ta ut en miljösanktionsavgift. Hela beloppet går sedan till staten.

Följande avgifter vid överträdelser gäller:

  • Kontroller har inte genomförts: 5000 kronor
  • Kontroller har genomförts med fel intervall: 500k kronor
  • Rapporten för kontrollen har lämnats in för sent: 1000 kronor

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-17

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Förordning (2016:1128) om fluorerade växthusgaserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
EU:s nya fordonsgasförordning 517/2014länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Naturvårdsverkets vägledning om flourerade växthusgaserlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
INCERT Online-Kontroll av certifikat för köldmedieanvändninglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster