Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Nätverk för företagare

Samverkan

Gullspångs kommun samverkar med ett antal intresseorganisationer till stöd för näringslivets utveckling inom kommunen. Samverkan ska bidra till fler företag, skapa goda förutsättningar för växande företag, ökad ekonomisk tillväxt och fler kommuninvånare.

Näringslivsråd

Näringslivsrådet ska vara ett rådgivande organ till kommunen där ledorden är samverkan och dialog och fokus på lösningar och framtiden.
Syftet med näringslivsrådet ska vara att främja en långsiktig och hållbar utveckling av det lokala näringslivet för att skapa tillväxt. Näringslivsrådet i Gullspångs kommun ska vara en arena för samtal mellan kommunens politiska ledning, tjänstemän och företrädare för det samlade näringslivet.
Näringslivsrådet ska skapa en god dialog och vara ett forum där angelägna frågor kan lyftas för ett framgångsrikt och växande näringsliv. Det är ett sätt för kommunen att ta del av företagarnas perspektiv och ett sätt att stärka och bibehålla kommunens dialog med näringslivet. Samt att genom nätverk stärka dialogen mellan företagen i kommunen.

Rådet utses av kommunstyrelsen och sammanträder fyra gånger per år. Du kan läsa mer om näringslivsrådet under dokument här på sidan. 

Köpmannaföreningar i kommunen:

Köpmännen i kommunen samverkar kring utvecklingsfrågor som rör handeln samt samordnar marknadsdagar och andra aktiviteter tillsammans med övriga föreningar.

Företagarföreningar i kommunen:

Gullspångs Företagarförening är en ideell och partipolitiskt obunden förening där medlemmarna består av företag med säte eller verksamhet i Gullspång.

Hova Företagarförening är en ideell och partipolitiskt obunden sammanslutning. Föreningen består av företag med säte eller verksamhet i Hova.

Områdesgruppen i Gullspång

Områdesgruppen i Gullspång är en ideell partipolitiskt obunden grupp där medlemmarna består av personer med säte i Gullspång med omnejd, vars syfte är att ge förslag för ett attraktivare område i Gullspång, Skagersvik och Otterbäcken.

LRF Kommungrupp

LRF kommungrupp i arbetar för att skapa goda villkor för människor och företag inom de gröna näringarna och på landsbygden.

Vänort

Gullspångs kommun har inte någon vänort i dagsläget

Sidan senast uppdaterad: 2019-08-14

Relaterad information

Kontakt

Björn Jonsson
Samhällsutvecklare med mark, exploatering och näringslivsansvar
Telefon: 0506-363 36
E-post: Björn Jonsson

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Riktlinjer för näringslivsrådPDF

Länkar

Kontaktuppgifter företag och näringsliv