Upphandling lokala livsmedel

Gullspångs och Mariestads kommuner genomför en livsmedelsupphandling med målsättningen att teckna avtal med flera lokala livsmedelsleverantörer som kompletterar befintligt avtal med grossist. Anbud kan nu lämnas senast 22 december 2020.

Detta innebär att upphandlingen kommer att fokusera på leverantörer/producenter som vill leverera inom enstaka produktområden. Leverantörerna kommer även att ges möjlighet att erbjuda avgränsade leveranser, till exempel till enstaka enheter och/eller under delar av året.

Upphandlingen genomförs i två steg och i det första skedet erbjuds leverantörerna att lämna in en ansökan om att lämna anbud. Sista dag för inlämning av en sådan anbudsansökan är 2020-12-22. För att ta del av underlaget går du till den elektroniska annonsen.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I upphandlingens nästa steg erbjuds leverantörer, som lämnat in ansökan, att lämna anbud. I det skedet kommer kommunerna att presentera uppdraget lite närmare och ett mer konkret anbud, med prisuppgifter, kommer att efterfrågas.

Kontakt för frågor:
Camilla Sundler, upphandlare
Telefon: 0501-75 50 13
E-post: Camilla Sundler

Sidan senast uppdaterad: