Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Landsbygdsutveckling

Svenska Landsbygdsprogrammet 2014-2020

Landsbygdsprogrammet löper från 2014 till och med 2020. Det består av stöd och ersättningar som är till för att utveckla landsbygden. Miljö, hållbar utveckling och innovation är prioriterat.

Landsbygdsprogrammet ska ge

  • lönsamma och livskraftiga företag
  • aktiva bönder som ger oss öppna marker med betande djur
  • attraktiv landsbygd.

I landsbygdsprogrammet ingår företagsstöd, projektstöd, miljöinvesteringar, miljöersättningar, ersättning för ekologisk produktion, kompensationsstöd, djurvälfärdsersättningar samt lokalt ledd utveckling. Stöden och ersättningarna finansieras gemensamt av Sverige och EU. Det finns 36 miljarder kronor i landsbygdsprogrammet under perioden 2014–2020.

På Jordbruksverkets hemsida finns mer information om de olika stöden i Landsbygdsprogrammet och när det finns möjlighet att söka, se länk under Länkar här på sidan.

Leader Nordvästra Skaraborg 

Leader är en möjlighet för dig som har utvecklingsidéer. Leader syftar till att fånga upp och förverkliga föreningars och företags idéer om hur den egna bygden ska utvecklas. Det unika med Leader är själva metoden för utvecklingsarbetet, som består av lokal förankring, underifrånperspektiv, nytänkande, samverkan och nätverksbyggande.

Leader Nordvästra består av 10 kommuner; Essunga, Grästorp, Gullspång, Götene, Karlsborg, Lidköping, Mariestad, Skara, Töreboda och Vara.

Totalt har Leader Nordvästra Skaraborg fått en tilldelad budget på 58 500 402 kr för programperioden.

Har du en idé som kan utveckla bygden där du bor eller verkar?
Då kan du söka stöd från Leader Nordvästra Skaraborg för att förverkliga den. Den lokala utvecklingsstrategin utgör ramen inom vad man kan få stöd. se länk till Leader strategin under Länkar på den här sidan. 


Sidan senast uppdaterad: 2018-03-12

Relaterad information

 

Kontakt

Anton Holgersson
Näringslivs- och turismansvarig
Telefon: 0506-361 42
E-post: Anton Holgersson

Leader Nordvästra Skaraborg
Lovisa Johansson Hollsten
Verksamhetsledare
Telefon: 070-25 770 39
E-post: Lovisa Johansson Hollsten

Emma Häggberg
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 070-25 770 93 
E-post: Emma Häggberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Leader StrategiPDF

Länkar

Leader Nordvästra Skaraborglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets information om lokalt ledd utveckling genom leadermetodenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Jordbruksverkets information om landsbygdsprogrammetlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

EU-finansiering för företaglänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan