Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Uppskattad företagarfrukost!

Ung Arena, T4 gymnasieingenjör och GDPR

Årets första företagarfrukost började med att näringslivs- och turismansvarig Anton Holgersson hälsade alla välkomna. Anton informerade om att Näringslivsrådet nu är igång och att det nu är möjligt att lyfta frågor till rådets medlemmar i syfte att utveckla vår kommun.

Cecilia Gustavsson, Gullspång och Töreboda kommun, informerade om det arbete hon och hennes kollegor bedriver i Ung Arena 9.0 i syfte att få unga till arbete eller studier. Hittills har det varit ett framgångsrikt projekt då arbetslösheten i Gullspångs kommun bland de unga sjunker och där Ung Arena 9.0 är en del i den positiva trenden.

Örjan Ahlin, Vadsbogymnasiet, informerade om T4 - gymnasieingenjör som startar höstterminen -18. T4 är ett fjärde år för de som avslutat det tekniska programmet och syftar till att möta företagens behov av tekniskt kunnig personal mellan dagens gymnasieskola och de som har en ingenjörsutbildning från högskolan. På Vadsbogymnasiet kommer det att bedrivas utbildning inom produktionsteknik.

Torbjörn Wallskog informerade om GDPR (general data protection regulation) som kommer att gälla alla företag som erbjuder varor eller tjänster till EU-medborgare. All behandling av personuppgifter berörs och träder i kraft den 25 maj 2018. Torbjörns information uppskattades mycket av företagarna på plats.

Nästa företagarfrukost är den 16 maj, mer information och dagordning kommer framöver.

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-05

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan