Vattenskyddsområde för Hova vattentäkt

Grundvattentäkten i Hova försörjer Hova och Älgarås med dricksvatten. För att skydda vattnet fastställde Kommunfullmäktige ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter den 26 februari 2018.

Vattenskyddsområdet är indelat i olika skyddszoner och i den primära och den sekundära skyddszonen gäller särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. För anläggningar och verksamheter som fanns inom vattenskyddsområdet vid tiden för fastställandet träder förbud, tillståndsplikt och anmälningsplikt i kraft två år efter beslutsdatumet, dvs. den 26 februari 2020.

Vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter ligger under Relaterad information. För att läsa om hur det går till att göra anmälan, söka tillstånd och dispens från förbud, se dokumentet Göra anmälan och söka tillstånd under Relaterad information.

Det finns en policy för ekonomiska ersättningar i vattenskyddsområdet. Ersättningspolicyn ligger under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Johanna Klingborn
VA-avdelningen
Telefon: 0501-75 60 12
E-post: Johanna Klingborn

För frågor om prövning enligt skyddsföreskrifterna:
Verksamhet miljö och bygg
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö- och bygg

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden​

Dokument

Skyddsområde med föreskrifterPDF
Göra anmälan och söka tillståndPDF
ErsättningspolicyPDF