Vattenskyddsområden i Gullspångs kommun

Dricksvattnet som kommunen levererar har sitt ursprung i en vattentäkt. Till skydd för kommunens vattentäkter har vattenskyddsområden inrättats för vattentäkter. Vattenskyddsområden är indelade i olika skyddszoner bland annat beroende på markens känslighet och avstånd till täkten. I skyddszonerna gäller särskilda skyddsföreskrifter. Föreskrifterna innebär att vissa typer av verksamheter och åtgärder omfattas av förbud, tillståndsplikt eller anmälningsplikt. Till höger, under relaterad information hittar du kartor, föreskrifter och annan information om befintliga vattenskyddsområde.

De vattenskyddsområden som finns i Gullspångs kommun är följande:

Hova

Vattenskyddsområdet ligger öster om Hova samhälle. Fotbollsplanerna och del av väderkvarnsvägen ligger längst i norr. Området sträcker sig sedan söderut utmed väg 200 till avfarten mot Grimstorp. Området är ca 500-550 meter brett i öst-västlig riktning och ca 2,6 km långt i nord-sydlig riktning.

Har du frågor om den specifika avgränsningen av något av kommunens vattenskyddsområden, vänligen kontakta kommunens VA‑avdelning.

Miljö- och byggnadsförvaltningen är tillsynsmyndighet för kommunens vattenskyddsområden och svarar på frågor om tillstånd, anmälan och förbud.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information