Anläggning av allmänna VA-ledningar och samråd

Nu har grävning och anläggning av VA-ledningar påbörjats vid Askevik i Gullspångs kommun.

Begränsad framkomlighet råder under anläggandets gång.

Det har skett ett samråd med de berörda fastighetsägare om den LTA-installationen som behövs för att kunna släppa spillvattenavloppet vid förbindelsepunkten.

För de som inte hade möjlighet att närvara, kommer en tid för detta att bokas in framöver.

Sidan senast uppdaterad: