E-tjänst vatten och avlopp

Logga in för att lämna din vattenmätaravläsning, se historik för vattenförbrukning och fakturor, hämta autogiroblankett, beställa blankett för flyttanmälan med mera:

  • Fyll i ditt kundnummer. Du hittar ditt kundnummer på fakturan eller på avläsningskortet som du fått hemskickat.
  • Fyll i ditt personnummer (ååååmmddxxxx) eller organisationsnummer (lägg till två nollor före organisationsnumret).
  • Om du ska lämna vattenmätaravläsning ange ny mätarställning samt avläsningsdatum. Mätarställningen ska anges i kubikmeter vilket är vad räkneverket i mätaren visar. Granska och godkänn din inmatning

Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Sidan senast uppdaterad: