Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dricksvatten

Den kommunala dricksvattenförsörjningen i Gullspångs kommun omfattar Skagersvik, Otterbäcken, Gullspång, Hova och Gårdsjö. Vattenverket i Hova förser även Älgarås i Töreboda kommun med dricksvatten.

Under Relaterad information finns en sammanställning av normalvärdena för ett antal parametrar i det kommunala dricksvattnet inom olika områden i kommunen.

Hårt eller mjukt vatten?

Vattnets hårdhet mäts i tyska hårdhetsgrader (°dH) och beror av vattnets innehåll av kalcium- och magnesiumjoner. Vattnet sägs vara hårt vid 10°dH eller däröver och mjukt vid 5°dH eller därunder. Du hittar ofta doseringsanvisningar för mjukt, medelhårt respektive hårt vatten på tvättmedelsförpackningen.

Dricksvattnet i Skagersvik, Otterbäcken och Gullspång är mjukt. Det innebär att du kan dosera mindre av alla typer av tvätt- och rengöringsmedel, schampo och tvål. Det kommunala vattnet distribueras i Hova och Gårdsjö är medelhårt.

Vattnets pH-värde

pH-värdet är ett mått på vattnets surhetsgrad. Vattnets pH-värde bör ligga mellan 6,5 och 9,5, dvs. neutralt pH.

Det kommunala dricksvattnet i Hova och Gårdsjö har ett pH på omkring 7,7-8,1. I Gullspångs tätort, Skagersvik och Otterbäcken ligger pH-värdet på omkring pH 8,0-8,6 i det kommunala vattnet.

Kvalitetskontroll

Kvalitetskraven på dricksvatten regleras i Livsmedelsverkets föreskrifter. Dricksvattnet kontrolleras regelbundet så att kvalitetskraven uppfylls. Mikrobiologiska, fysikaliska samt kemiska parametrar analyseras.

Miljö- och byggnadsförvaltningen svarar för tillsynen av kommunens vattenverk.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-07

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Felanmälan VA

Dagtid 07.00-16.00
kontaktas kundtjänst.
Telefon: 0501-75 61 00

Övrig tid kontaktas jourpersonal.
Telefon: 0734-41 54 01

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Dokument

Dricksvattenkvalitet GullspångPDF