Kommunalt vatten och avlopp

Kommunen ansvarar för den allmänna vatten- och avloppsförsörjningen. Det är med andra ord vårt ansvar att du får ett gott och friskt vatten när du öppnar vattenkranen och att det avloppsvatten som lämnar ditt hus blir omhändertaget och renat innan det återgår till naturen.

Kommunala verksamhetsområden

Kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning gäller inom särskilda avgränsade områden som kallas verksamhetsområden. Dessa områden finns i Gullspångs tätort, Skagersvik, Otterbäcken, Hova och Gårdsjö.

Inom de kommunala verksamhetsområdena gäller lagen om allmänna vattentjänster. Lagen reglerar förhållandet mellan huvudmannen för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen och ägare av fastighet inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp.

Allmänna bestämmelser

Samtliga fastighetsägare som är anslutna till Gullspångs kommuns allmänna VA‑anläggning är skyldiga att följa Allmänna bestämmelser för användning av Gullspångs kommuns allmänna avloppsanläggning (ABVA). Kommunens ABVA finns under Relaterad information.

Avgifter för vatten och och avlopp

Kommunalt vatten och avlopp bekostas av de som är anslutna. Gällande avgifter framgår av kommunens VA-taxa. Avgifterna i taxan ska motsvara de kostnader som verksamheten medför.

Plan för kommunalt VA 2016-2026

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner har beslutat om en gemensam VA-plan för åren 2016-2026. Planen omfattar bland annat hur kommunalt vatten och avlopp ska byggas ut till nya områden. Planen finns under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kundtjänst VA och Gata
Telefon: 0501-75 61 00
E-post: VA och Gata

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Felanmälan VA

Dagtid 07.00-16.00
kontaktas kundtjänst.
Telefon: 0501-75 61 00

Övrig tid kontaktas jourpersonal.
Telefon: 0734-41 54 01

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

E-faktura

Betala via e-fakturalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - Länkar till våra e-tjänster och blanketter

VA-anslutning, anmälanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Vatten och avlopplänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Ersättning för skada vid översvämning eller annan händelse, ansökanlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

ABVA & Information till fastighetsägarePDF
Information om LTA-systemPDF
Utformning av vattenmätarplatsPDF
VA-plan 2020-2030PDF
VA-taxa 2021PDF