Vatten och avlopp

Kommunens ansvar för vatten- och avloppsförsörjning gäller inom särskilda avgränsade områden som kallas verksamhetsområden. Dessa områden finns i Gullspångs tätort, Skagersvik, Otterbäcken, Hova och Gårdsjö.

Om man inte bor inom ett kommunalt verksamhetsområde får man själv ordna med vatten och avlopp i hushållet.