Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Södra Otterbäcken

Ett förslag till detaljplan har upprättats på fastigheten Gallernäset 1:19, Söder om Barfotens camping. Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för byggandet av bostäder samt utveckling av befintlig campingplats. I kommunen råder i dagsläget bostadsbrist varför detaljplanen är viktig. Campingplatsens område är till stor del oplanerad och planerad mark möjliggör ytterligare utveckling för befintlig verksamhet.

Detaljplanen har varit på samråd från och med 22 januari 2018 till och med 25 februari 2018.

Detaljplan är utställd för granskning 2018-11-21 till och med 2018-12-14

Kontakt

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Kommunledningskontoret, Torggatan 19, Hova. Vid frågor, kontakta oss gärna via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2018-11-20

Relaterad information


Kontakt

Ulrika Åberg
Vik. Plan- och markansvarig
Telefon: 0506-363 36
E-post: Ulrika Åberg

Dokument

PlankartaPDF
PlanbeskrivningPDF
SamrådsredogörelsePDF
NaturvärdesinventeringPDF
Bilaga geoteknik
PDF

UnderrättelsePDF

Karta


Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan