Mofallet 1:5 m.fl.

För att möjliggöra ytterligare utökning och förbättring av verksamhetens anläggning och dess lokaler önskar Revac bygga om och uppföra en ny byggnad, främst för kontor, matsal etc. För att få bygglov för den planerade utbyggnaden samt andra förbättringsåtgärder inom området, krävs en ändring av gällande detaljplan.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med planändringen är att hålla planen aktuell genom att möjliggöra utökad byggrätt för befintlig verksamhet inom planområdet.

Detaljplanen bearbetas inför antagande

De synpunkter som kom in under granskningen den 10 februari 2023 till 6 mars 2023 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och nödvändiga ändringar har gjorts kommer planen att tas upp för antagande.

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad: