Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kvarteret Magistern

Volymskiss föreställande en möjlig utbyggnad av allaktivitetshallen

I syfte att möjliggöra byggnationen av en allaktivitetshall i anslutning till Gullstensskolan och befintlig idrottshall behöver detaljplanen för kvarteret Magistern ändras.

Detaljplanens huvudsyfte

Planändringen syftar till att möjliggöra byggnationen av en ny allaktivitetshall i Gullspångs tätort.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är kursivt). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på länkarna i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen.

Så kan du påverka

Förslaget till ändring av detaljplan var aktuellt för samråd mellan den 21 april 2020 och den 13 maj 2020. Under samrådet inkomna synpunkter sammanställs nu i en samrådsredogörelse och förslaget till planändring bearbetas inför nästa kommunikationsskede - granskningen.

Samtliga samrådshandlingar finns att ladda ner på denna sida.

Har du frågor relaterade till planarbetet eller problem att ta del av planhandlingarna kan du kontakta planenheten genom kommunens växel eller över e-mail; kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-05-14

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0506-360 00
E-post: Gullspångs kommun

Postadress

Kommunstyrelsen
Gullspångs kommun
Box 80
548 22 Hova

Samrådshandlingar

Plankarta, samrådshandlingPDF
Planbeskrivning, samrådshandlingPDF
Planillustration, samrådshandlingPDF
SamrådsremissPDF

Länkar

Så kan du påverkaöppnas i nytt fönster

Karta