Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Göta Holme

Syftet med planen är att möjliggöra utveckling av Göta Holme för turism och som rekreationsområde. Detaljplanen var ute på samråd under december 2016 och januari 2017. Synpunkter från samrådet håller på att sammanställas. Nästa steg i processen är att ett nytt förslag ställs ut för granskning.

Detaljplanen är utställd för granskning från och med 13 april 2018 till och med 11 maj 2018.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är svartmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Kontakt

Alla kommande handlingar kommer finns att ladda ner på denna sida och finns utställda på Kommunledningskontoret, Torggatan 19, Hova. Vid frågor, kontakta oss gärna via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-07

Relaterad information

Karta