Fagersand

 

Förslag till planområde

Gällande detaljplan för Fagersand 1:2 består bland annat av planlagd naturmark med enskilt huvudmannaskap. Delar av planen föreslås att upphävas.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med upphävandet av del av detaljplanen för Fagersand 1:2 m.fl., är att möjliggöra för fastighetsreglering så kommunen kan lösa in allmän platsmark i form av naturmark som i nuläget är planlagt med enskilt huvudmannaskap.

Detaljplanen är under antagande

Beslut om antagande av upphävande av del av detaljplanen för Fagersand 1:2 m.fl., Gullspångs kommun planeras ske av kommunfullmäktige den 30 maj 2022. Preliminära antagandehandlingar finns tillgängliga under Relaterad information här på sidan.

 

Karta över detaljplanens område

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information