Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Dressinparken

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram en detaljplan för den så kallade Dressinparken. Planen ska möjliggöra bostäder och rekreationsområde. När detaljplanen har vunnit laga kraft är svårt att precisera då processen är lång och ska passera olika instanser, bland annat förundersökningar, samråds- och granskningsskedet.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se i vilket av tre steg den här detaljplanen just nu befinner sig i (aktuellt steg är svartmarkerat). De tre stegen ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna nedan kan du läsa mer om de olika stegen.

Kontakt

Alla kommande handlingar kommer finnas att ladda ner på denna sida och finns utställda på Kommunledningskontoret, Torggatan 19, Hova. Vid frågor, kontakta oss gärna via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: 2020-02-07

Relaterad information

Kontakt

Björn Jonsson
Samhällsutvecklare med mark, exploatering och näringslivsansvar
Telefon: 0506-363 36
E-post: Björn Jonsson

Karta