Dressinparken

Förslag till planområde

Avsikten är att möjliggöra nya bostäder och rekreationsområde i Dressinparken. Arbetet med detaljplanen befinner sig i ett uppstartsskede.

Detaljplanens huvudsyfte

Uppdrag har fattats om att ta fram en ny detaljplan för Dressinparken. Planen avses möjliggöra bostäder och rekreationsområde.

Detaljplanens olika steg

Nedan kan du se de tre steg som ingår i detaljplaneprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Den aktuella planen har ännu inte nått det första lagstadgade kommunikationstillfället - samrådet - utan befinner sig alltså ännu i ett mycket tidigt skede.

Så kan du påverka

Vid frågor, kontakta oss gärna via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Länkar

Så kan du påverka Öppnas i nytt fönster.

Karta