Delebäckstorp

Delebäckstorp är ett fritidshusområde utmed Skagerns västra strand där förutsättningar för bostadsbebyggelse är tänkt att förändras. Både utnyttjandegrad och byggnadshöjd föreslås ökas.

Detaljplanens syfte och huvuddrag

Syftet med ändringen av förslag till byggnadsplan är att möjliggöra för en högre utnyttjandegrad samt högre byggnadshöjd inom befintlig kvartersmark med markanvändning bostadsändamål. Syftet är att skapa mer flexibel detaljplan och öka dess genomförbarhet.

Detaljplanen bearbetas inför granskning

De synpunkter som kom in under samrådet den 3 december 2021 till 29 december 2021 bearbetas nu av kommunen. När detta är klart och ändringar har gjorts kommer planen att komma ut för granskning.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information