Delebäck

Planuppdraget syftar till att ändra den gällande detaljplanen för att tillåta en ökad byggrätt inom det aktuella planområdet, strax söder om Delebäck.

Detaljplanens huvudsyfte

Syftet med planändringen är att tillåta utökad byggrätt. Planområdet är beläget vid Skagerns västra strand cirka 1,5 kilometer söder om viken vid Delebäck och 1,5 kilometer från från Gullspångs centrum.

Detaljplanens olika steg

De tre stegen nedan ingår i den så kallade planprocessen. Om du klickar på texten i rutorna kan du läsa mer om de olika stegen. Aktuell plan har ännu inte nått detaljplaneprocessens första kommunikationstillfälle - samrådet - och befinner sig alltså ännu i ett mycket tidigt skede.

Så kan du påverka

Vid frågor, kontakta oss gärna via kommunens växel eller skicka e-post. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Länkar

Så kan du påverka Öppnas i nytt fönster.

Karta