Så kan du påverka

Fram till den 27 maj 2021 finns det möjlighet att lämna yttranden över samrådsförslaget. För mer information se samrådsremissen under relaterad information.

Alla handlingar finns att ladda ner på denna sida, samt är möjliga att få ta del av på Stadshuset. Vid frågor angående arbetet kontaktas planenheten via kommunens växel - kontaktuppgifter finns under Relaterad information på den här sidan.