Vindbruksplan

Kommunfullmäktige beslutade i mars 2016 att anta den reviderade vindbruksplanen som ett tematiskt tillägg till kommunens översiktsplan. Vindbruksplanen finns under dokument här på sidan.