Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Översiktsplan Vision 2020

Gullspångs kommun antog en ny översiktsplan under 2011. En översiktsplan är en plan som visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Översiktsplanen är inte bindande, utan visar kommunens intentioner.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-23

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Översiktsplan Vision 2020PDF
Kapitel 1 - 3PDF
Kapitel 4 - 6PDF
Kapitel 7PDF
Kapitel 8 - 9PDF
Kapitel 10 - 13PDF
kapitel 14 - 18PDF
PlankartaPDF
UtställningsutlåtandePDF