Översiktsplan Vision 2020

Gullspångs kommun antog en ny översiktsplan under 2011. En översiktsplan är en plan som visar hur kommunen i stora drag tänker sig utvecklingen av bebyggelse och användning av mark- och vattenområden. Översiktsplanen är inte bindande, utan visar kommunens intentioner.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

Översiktsplan Vision 2020PDF
Kapitel 1 - 3PDF
Kapitel 4 - 6PDF
Kapitel 7PDF
Kapitel 8 - 9PDF
Kapitel 10 - 13PDF
kapitel 14 - 18PDF
PlankartaPDF
UtställningsutlåtandePDF