LIS plan

LIS-planens syfte är att lokalisera och avgränsa attraktiva och strategiskt intressanta områden i strandnära lägen för att främja utvecklingen av en levande landsbygd. 

Gullspångs kommun har upprättat ett tematiskt tillägg till översiktsplanen, landsbygdsutveckling i strandnära lägen, förkortat LIS. 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Dokument

LIS-plan, antagandehandlingPDF
UtställningsutlåtandetPDF