Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Stadsplanering

Kommunens fysiska planering, markanvändningen, är en del av kommunstyrelseförvaltningen. Arbetet sker bland annat genom upprättande av översiktsplan med fördjupningar och tillägg, planprogram, detaljplaner och områdesbestämmelser. I undersidorna till stadsplanering kan ni läsa mer om dessa.

Sidan senast uppdaterad: 2020-07-23

Relaterad information

Kontakt

Planenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: Gullspångs kommun

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen