Tips för dig som ska fylla din pool

Snart kommer värmen och för er som har pool börjar det kanske snart bli dags att fylla poolen med vatten. För att undvika problem i vattenförsörjningen har vi några tips till dig innan du börjar fylla poolen.

En man som tar bort locket på en pool

Om flera personer fyller på sina pooler samtidigt kan det skapa stora problem kapacitetsmässigt i kommunens dricksvattenförsörjning, då vattenverken inte hinner med att producera så mycket vatten som behövs.

Tips när du ska fylla poolen:

 • Vattenförbrukningen är som störst under morgon och kväll. Fyll gärna poolen under natten.
 • Fyll poolen med lägre strålstyrka. Att fylla sin pool tar lång tid, planera i förväg!
 • Fyll poolen när det är dåligt väder. När det är varmt ökar vattenproduktionen.
 • Fyll inte poolen samtidigt som dina grannar gör det.
 • Se till att poolen är tät och att reningen fungerar, då behöver du inte fylla poolen flera gånger per säsong.
 • Täck över poolen när den inte används, då minskar avdunstningen.
 • Fyll poolen med kallvatten och inte varmvatten för att spara energi.

Tips när du ska tömma poolen från privat trädgård:

 • Ha vetskap om vilka medel du använder i din pool. Klor är ett vanligt. desinfektionsmedel. Om du överväger att använda nya medel eller metoder är det viktigt med bra produktbeskrivningar.
 • Det är inte lämpligt att släppa ut vatten med klorerade föroreningar direkt i hav, sjöar och vattendrag. Vid tveksamhet kolla med kommunens miljöförvaltning.
 • Om det är enbart klor som tillsättas kan du i första hand överväga om poolen kan tömmas på gräsytor i den egna trädgården. Detta förutsätter att vattnet inte ställer till problem för grannar, exempelvis vid enskilda vattentäkter.
 • I mindre pooler som står i solen förbrukas fritt klor snabbt och om du väntar några dagar efter senaste klorering är gräsytor ett bra alternativ.

Kontakt

Eva-Lena Beiron
Enhetschef verksamhetsutveckling VA-avdelningen MTG
Telefon: 0501-75 61 74
E-post: eva-lena.beiron@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: