Det är lätt att spola rätt

Lördagen den 19 november är det FN:s internationella världstoalettdag. I samband med det vill VA-avdelningen passa på att påminna om att toaletten inte är en papperskorg. Sluta fulspola och släng skräpet i papperskorgen istället. Att spola rätt är faktiskt ganska lätt!

Det enda som hör hemma i toaletten är kiss, bajs och toalettpapper. Hushållspapper, våtservetter, bomullstopps, bindor, tamponger och allt annat skräp som spolas ner orsakar nämligen stopp i ledningsnät, pumpar och reningsverk. Det i sin tur kan leda till att ledningarna svämmar över och att avloppsvatten översvämmar källare eller rinner ut orenat i naturen. Då hamnar det ganska snart i grundvattnet, en sjö eller i ett vattendrag där många vattentäkter finns. Något som medför stora kostnader för samhället och vattenanvändarna.

Fulspolande beror till stor del på okunskap. De flesta av oss vill göra rätt, men många känner helt enkelt inte till att till exempel hushållspapper, våtservetter och tandtråd i avloppet kan orsaka problem. Våtservetterna och hushållspappret är segare än vanligt toalettpapper och går inte sönder på samma sätt. När dessa spolas ned kan de fastna i våra pumpar och orsaka stopp. Mycket tid läggs ned av våra drifttekniker på att åtgärda dessa problem, säger Per Bertilsson, enhetschef på avloppsenheten i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun.

VA-avdelningen har möjlighet att filma i ledningsnätet. Filmkameran används framförallt för att undersöka skicket på ledningarna, men kan också användas för att spåra fulspolning från enskilda fastigheter i områden där det finns mycket problem.

Kontakt

Per Bertilsson
Enhetschef avloppsenheten
Telefon: 0501-75 61 91
E-post: Per Bertilsson