Åtgärder på vattenledningarna i Otterbäcken

Vattenläckorna i Otterbäcken är tyvärr ett återkommande problem och ett prioriterat område som kommunen arbetar på att lösa. Under 2021 kommer flera insatser att genomföras för att förstärka vattenledningsnätet och för att minska sårbarheten i framtiden.

Kommunen har utrett vilka åtgärder som behöver göras och första steget som börjar efter årsskiftet är att göra en rundmatning (vattnet kommer då från två håll) i norra delen av Otterbäcken. Då kan eventuella läckor på den gamla huvudledningen lagas utan att hela samhället blir utan vatten. När rundmatningen är på plats påbörjas byte av den gamla ledningen utan att så många åt gången blir utan vatten.

Vid frågor kontakta

Simon Ravik, enhetschef ledningsnät
Telefon: 0501-75 61 28
E-post: Simon Ravik

Sidan senast uppdaterad: