Höjd taxa för vatten och avlopp

Den 15 juni 2020 fattade kommunfullmäktige beslut om höjning av Gullspång kommuns taxa för vatten och avlopp.

Enligt beslut höjs brukningsavgifterna (§14-17) med tre procent från och med 1 januari 2021. Brukningsavgifterna omfattar grundavgift, bostad- eller lägenhetsavgift, nyttoavgift, mätaravgift, utförartjänster samt en rörlig avgift för varje levererad kubikmeter vatten.

Enligt beslut höjs avgifterna för avläsning av vattenmätare och förgäves besök till 500 kr inklusive moms.

Höjningen av taxan motsvarar en genomsnittlig kostnadsökning för en villaägare med ungefär 20-25 kronor per månad.

Sidan senast uppdaterad: