Kajor, skator, måsar och andra fåglar

Nu när våren kommer är det viktigt att du som husägare ser till att göra problemen med kajor, skator, måsar och andra fåglar så litet som möjligt. Om du ser att de börjar bygga på ditt tak, ta bort bomaterialet. Täck för öppningar och sätt upp nät över skorstenar där fåglar kan tänkas bygga bo. Med de här åtgärderna får vi alla mindre problem med fåglar som häckar på olämpliga ställen.

Sidan senast uppdaterad: