Lantmäteri

Lantmäteriet är den statliga myndighet som ansvarar för fastighetsbildning samt förvaltar Fastighetsregistret och Lägenhetsregistret i kommunen.

Fastighetsbildning

 • Om du har frågor om fastighetsbildning?  
 • Kontakta Lantmäteriet på 0771-63 63 63 
 • Mer information om fastighetsbildning finns på Lantmäteriets webbplats

Fastighetsregistret

 • Kommunen har tillgång till Fastighetsregistret
 • Det går bra att kontakta kommunen för enklare frågor rörande en fastighet
 • Mer information om fastighetsregistret finns på Lantmäteriets webbplats

Adresser

 • Belägenhetsadresser är en del av Fastighetsregistret
 • Det är kommunen som ansvarar och ajourför alla adresser i kommunen
 • Vid adressättning tas hänsyn till Svensk standard 637003:2015
 • Kontakta kommunen för korrekt adress

Lägenhetsregistret

 • Framtaget av Lantmäteriet
 • Syftet med lägenhetsregistret är att SCB ska kunna ta fram hushålls- och bostadsstatistik
 • Alla fastighetsägare till flerbostadshus är skyldiga att anmäla till fastighetsregistret
 • Boende med frågor om lägenhetsnummer? - Kontakta fastighetsägaren
 • Fastighetsägare med frågor om lägenhetsnummer? Kontakta Mariestads kommun.
 • Fastighetsägare som ska anmäla lägenhetsnummer - Skicka in påskriven blankett till kommunen
 • Mer information om Lägenhetsregistret finns på Lantmäteriets webbplats 

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Lantmäteriet Mariestad

Telefon: 0771-  63 63 63
E-post: Lantmäteriet

Kontakt kommunen

Magnus Bisi
Lantmätare
Telefon: 0501-75 60 99
E-post: Magnus Bisi

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Lägenhetsregister, anmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Lantmäteriet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lantmäteriet - vanliga frågor och svar Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Lantmäteriförrättning - steg för steg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.