Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

Kartor

Kart- och mätavdelningen samlar in, lagrar och ajourför förändringar av stadsbilden i kommunens kartverk. Hos oss kan du beställa kartor för olika ändamål.

Nybyggnadskarta

 • Obligatorisk kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnation eller stort tillbygge
 • Karta som innehåller kontrollerad byggrätt
 • Planbeteckningar
 • VA-anslutningar
 • Inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten
 • Levereras normalt i skala 1:500 som pdf och dwg-fil.
 • Handläggningstid 8 arbetsdagar
 • Beställning görs på blankett
 • Pris enligt Kart- & Mät Taxa

Enkel Situationsplan

 • Kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för mindre byggnad eller tillbyggnad
 • Utdrag från Lantmäteriets Fastighetskarta eller från kommunens kartverk
 • Levereras i pdf-format
 • Kostnadsfri

 Grundkarta

 • Används som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan
 • Kartan innehåller kontrollerad data från kommunens kartverk och innehållet är anpassat för detaljplanens ändamål
 • Innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, höjder, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd m.m.inom ett planområde
 • Detaljer har olika lägesosäkerhet
 • Beroende på detaljplanens ändamål kan detaljmätning tillkomma
 • Levereras som pdf och dwg
 • Fastighetsförteckning som överensstämmer med kartan ingår
 • Pris enligt Kart- & Mät Taxa

Utdrag från kommunens kartverk

 • Levereras som pdf och dwg
 • Pris enligt Kart- & Mät Taxa

Sidan senast uppdaterad: 2020-01-14

Relaterad information

Kontakt

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Andrew Hellon
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 41
E-post: Andrew Hellon

Anders Persson
Chef, Mät- och geodataenheten
Telefon: 0501-75 61 55
E-post: Anders Persson

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Kart- och mättaxa

Taxa 2020PDF

Blanketter

NybyggnadskartaPDF

Gratis kartor

GullspångPDF
HovaPDF
OtterbäckenPDF
SkagersvikPDF
GårdsjöPDF
KommunöversiktPDF