Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kartor

Kart- och mätavdelningen samlar in, lagrar och ajourför förändringar av stadsbilden i kommunens kartverk. Hos oss kan du beställa kartor för olika ändamål.

Nybyggnadskarta

 • Obligatorisk kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnation eller stort tillbygge
 • Karta som innehåller kontrollerad byggrätt
 • Planbeteckningar
 • VA-anslutningar
 • Inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten
 • Levereras normalt i skala 1:500 som pdf och dwg
 • Handläggningstid 8 arbetsdagar
 • Beställning görs på blankett
 • Pris enligt Kart- & Mät Taxa

Enkel Situationsplan

 • Kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för mindre byggnad eller tillbyggnad
 • Utdrag från Lantmäteriets Fastighetskarta eller från kommunens kartverk
 • Levereras i pdf-format
 • Kostnadsfri

 Grundkarta

 • Används som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan
 • Kartan innehåller kontrollerad data från kommunens kartverk och innehållet är anpassat för detaljplanens ändamål
 • Innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, höjder, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd m.m.inom ett planområde
 • Detaljer har olika lägesosäkerhet
 • Beroende på detaljplanens ändamål kan detaljmätning tillkomma
 • Levereras som pdf och dwg
 • Fastighetsförteckning som överensstämmer med kartan ingår
 • Pris enligt Kart- & Mät Taxa

Utdrag från kommunens kartverk

 • Levereras som pdf och dwg
 • Pris enligt Kart- & Mät Taxa

Sidan senast uppdaterad: 2018-10-11

Relaterad information

Kontakt

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Andrew Hellon
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 41
E-post: Andrew Hellon

Anders Persson
Chef, Mät- och geodataenheten
Telefon: 0501-75 61 55
E-post: Anders Persson

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden

Kart & Mät Taxa

Taxa 2018PDF

Blanketter

Nybyggnadskartalänk till annan webbplats

Gratis kartor
GullspångPDF
HovaPDF
OtterbäckenPDF
SkagersvikPDF
GårdsjöPDF
KommunöversiktPDF

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan