Kartor

Kart- och mätavdelningen samlar in, lagrar och ajourför förändringar av stadsbilden i kommunens kartverk. Hos oss kan du beställa kartor för olika ändamål.

Nybyggnadskarta

 • Obligatorisk kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för nybyggnation eller stort tillbygge
 • Karta som innehåller kontrollerad byggrätt
 • Planbeteckningar
 • VA-anslutningar
 • Inmätta höjder på marken och gatan utanför tomten
 • Levereras normalt i skala 1:500 som pdf och dwg-fil.
 • Handläggningstid 15 arbetsdagar
 • Beställning görs via e-tjänsten Nybyggnadskarta, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 • Pris enligt taxa
 • Observera att en nybyggnadskarta gäller för en fastighet.

Enkel Situationsplan

 • Kartunderlag till Situationsplanen när du ansöker om bygglov för mindre byggnad eller tillbyggnad
 • Utdrag från Lantmäteriets Fastighetskarta eller från kommunens kartverk
 • Levereras i pdf-format
 • Kostnadsfri
 • Du kan själv hämta hem en situationsplan via karttjänsten Tomtkartan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 Grundkarta

 • Används som underlag för arbetet med att ta fram en detaljplan
 • Kartan innehåller kontrollerad data från kommunens kartverk och innehållet är anpassat för detaljplanens ändamål
 • Innehåller bland annat fastighetsgränser, byggnader, höjder, vägkanter, kantsten, häckar, staket, träd m.m.inom ett planområde
 • Detaljer har olika lägesosäkerhet
 • Beroende på detaljplanens ändamål kan detaljmätning tillkomma
 • Levereras som pdf och dwg
 • Fastighetsförteckning som överensstämmer med kartan ingår
 • Pris enligt taxa

Utdrag från kommunens baskarta

 • Levereras som pdf och dwg
 • Pris enligt taxa

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt nybyggnadskarta

Gustav Lans
Mätningsingenjör
Telefon: 0501-75 61 33
E-post: Gustav Lans

Kontakt övriga kartor

Camilla Pärleborn
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 61 35
E-post: Camilla Pärleborn

Linnea Åman Dahlquist
GIS-ingenjör
Telefon: 0501-75 62 06
E-post: Linnea Åman Dahlquist

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Nybyggnadskarta, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Tomtkartan, karttjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Gratis kartor

Gullspång Pdf, 102.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Hova Pdf, 62.9 kB, öppnas i nytt fönster.
Otterbäcken Pdf, 63.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Skagersvik Pdf, 37.3 kB, öppnas i nytt fönster.
Gårdsjö Pdf, 23.1 kB, öppnas i nytt fönster.
Kommunöversikt Pdf, 800.6 kB, öppnas i nytt fönster.