Kartor och mättjänster

Mätning nybyggnadskarta Bild: Most photos
  • Vi erbjuder mätningstjänster så som husutstakning, lägeskontroll och gränsanvisning
  • Hos oss kan du beställa Nybyggnadskarta eller Enkel Situationsplan för bygglovsansökan.
  • Vi ansvarar för att ange en korrekt ny adress
  • Hos oss lämnar man in uppgifter till lägenhetsregistret
  • Vi har tillgång till Lantmäteriets fastighetsregistret. Har man enklare frågor om en fastighet så kan man höra av sig till oss