Kartor och mättjänster

Mätning nybyggnadskarta Bild: Most photos
  • Kommunens Mät- och geodataenhet erbjuder mätningstjänster så som husutstakning, lägeskontroll och gränsanvisning.

  • Du kan beställa nybyggnadskarta eller ett utdrag från kommunens baskarta för bygglovsansökan.

  • Vi ansvarar för adresser i kommunen och kan hjälpa dig att ta reda på vilken adress du har eller att få en korrekt adress.

  • Du lämnar in uppgifter till lägenhetsregistret via vår enhet.

  • Har du enklare frågor om en fastighet så kan du höra av dig till Mät- och geodataenheten, vi har tillgång till Lantmäteriets fastighetsregister.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Mät- och geodataenheten
Telefon: 0501-75 50 00
E-post: karta@mariestad.se

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen