Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Marklov

Marklov behövs inom område med detaljplan för att fylla ut eller schakta så att det avsevärt ändrar tomtens höjdläge. Du får inte påbörja ditt arbete innan marklovet är beviljat och du har fått ett startbesked.

Det behövs även marklov för att fälla träd om det är bestämt så i detaljplanen. Det behövs däremot inte marklov för att höja eller sänka markytan till den nivå som är bestämd i detaljplanen.

Schaktning och fyllning som är förberedelser för byggnadsarbeten kräver inte marklov när dessa markarbeten har redovisats och prövats i bygglovet.
Om du inte har redovisat hur den färdiga marken ska se ut i bygglovet, kan det behövas ett separat marklov för till exempel grävning och utfyllnad innan byggnadsarbeten får påbörjas.

Skälen till att marklov behövs är framför allt att omgivningen kan påverkas av att höjdläget på marken förändras.

Handlingar som behövs vid en ansökan om marklov är:

  • Ansökan om marklov
  • Situationsplan
  • Kontrolplan

Sök marklov

Vill du söka marklov eller bara veta mer om vad du kan göra eller inte får göra och hur processen går till, gå in på e-tjänsten Mitt bygge. Där finns all information du behöver. Länken hittar du här nedan. Du kan även söka marklov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.

E-tjänst

Sök marklov i e-tjänsten MItt byggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I mitt bygge kan du, förutom att söka marklov, även få information om processen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Husstomme

Sidan senast uppdaterad: 2018-06-05

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare på bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress
Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Ansökan marklov

E-tjänst Mitt byggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blankett för ansökan om marklov öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan