Bygglovstaxa

Många faktorer spelar in när kostnader för ett lov eller annan åtgärd ska beräknas. Kostnader för att söka bygglov, andra lov och anmälningar regleras av kommunens plan- och bygglovstaxa.

Exempel på avgifter för olika byggnationer

  • Nybyggnad av enbostadshus på 130 - 199 kvadratmeter - 17 284 kronor
  • Attefallskomplementbyggnad 30 kvadratmeter - 2 463 kronor
  • Garage på 50 kvadratmeter - 2 689  kronor
  • Växthus 15 - 50 kvadratmeter - 2 442 kronor
  • Tillbyggnad 16-49 kvadratmeter - 5 460 kronor
  • Inglasning av befintlig uteplats/uterum - 2 894 kronor
  • Mindre fasadändring - 1 950 kronor
  • Installation av eldstad - 1 026 kronor

Tillkommande avgifter

Till detta kommer eventuellt avgifter för nybyggnadskarta, lägeskontroll samt planavgift (gäller oftast vid nybyggnation).

I de fall vi behöver fråga grannar tillkommer det en extra avgift på mellan 1 857 -
5 152 kronor beroende på hur många grannar som berörs.

Det kan även tillkomma en avgift om vi behöver göra en lämplighetsprövning utanför detaljplan eller en liten avvikelse. Det medför 20 % påslag för prövning av en liten avvikelse och 25% påslag för en lämplighetsprövning utanför detaljplan på bygglovsavgiften.

Taxan är baserad på prisbasbeloppet för år 2022. Prisbasbeloppet för år 2022 har beräknats till 48 300 kronor.