Gullspångs kommun Till startsidan Gullspångs kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Bygglov

Vill du bygga nytt, bygga till eller på annat sätt förändra ditt hus ska du söka bygglov hos kommunens byggnadsnämnd.

Du behöver vanligtvis söka bygglov för bland annat:

 • Nybyggnation för en-och tvåbostadshus, fritidshus, garage eller flytta en befintlig byggnad till en ny plats.
 • Tillbyggnad av en-och tvåbostadshus, fritidshus,uterum eller en inglasad altan.
 • Ombyggnad som att renovera hela eller en betydande del av en byggnad.
 • Ändrad användning som ex bostad till kontor/affär
 • Ändra utseende på en byggnad som byte av fönster och dörrar, måla om fasaden eller annan fasadändring, (om åtgärden väsentligt ändrar byggnadens eller områdets karaktär).
 • Inreda ytterligare en bostad.

För andra anläggningar än byggnader krävs det bygglov för

 • Idrottsplatser, campingplatser, skjutbanor, småbåtshamnar, friluftsbad, motorbanor och golfbanor
 • Upplag och materialgårdar
 • Murar och plank
 • Parkeringsplatser utomhus
 • Begravningsplatser
 • Transformatorstationer

Handlingar som ska lämnas in:

 • Ansökan om bygglov
 • Planritning
 • Sektionsritning
 • Fasadritning
 • Situationsritning
 • Teknisk beskrivning/konstruktionsritning
 • Kontrollplan
 • Gärna en beskrivning av vad som ska göras

Så mycket kostar ett bygglov

På sidan om kostnader för byggnation hittar du exempel på vad ett bygglov eller en anmälan kan kosta, eller kontakta bygglovshandläggare om du har frågor om kostnaden för ditt byggprojekt.

Sök bygglov

Vill du söka bygglov, göra anmälan eller bara veta mer om vad du kan göra eller inte får göra och hur processen går till, så kan du göra det på e-tjänsten Mitt bygge. Länken hittar du här nedan. Du kan även söka bygglov via utskrivbar blankett som du då skickar in till oss via post. Den hittar du på länk under Relaterad information här på sidan.

E-tjänst

Sök bygglov i e-tjänsten MItt byggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

I mitt bygge kan du, förutom att söka bygglov, även få information om processen och exempel på hur dokument som ska bifogas ansökan ska se ut.

Husstomme

Sidan senast uppdaterad: 2018-03-15

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Träffa handläggare för bygglov

Torsdagar 14.00-16.30 Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Postadress
Verksamhet miljö och bygg
Stadshuset, Kyrkogatan 2
542 86 Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Ansökan marklov

E-tjänst Mitt byggelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Blankett för ansökan om bygglov öppnas i nytt fönster

Länkar

Boverketlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommun till startsidan
Töreboda kommun till startsidan