Fukt och mögel

Svartmögel på vägg

Fukt är ett relativt vanligt problem inomhus. Det kan med tiden leda till att mögel börjar växa. Det kan på sikt bli allvarliga problem som inte bara skadar själva huset utan även kan leda till sämre hälsa. Alltså är det viktigt att göra något åt problemet på ett tidigt stadium.

Hur ser det ut?

Synliga tecken på fuktskada kan vara fuktfläckar, missfärgningar, bubblor i mattan och tapeten eller att färg flagnar. Mögel kan se ut på olika sätt och ha olika färger. Ibland känner du mögellukt utan att se mögel eller någon fuktskada.

Vad gör jag?

Misstänker du att du fått fukt och mögel i din bostad är det viktigt att du tar reda på fuktorsaken som gett problemet och därefter åtgärdar det på rätt sätt. Att hitta orsaken till fukt kan vara svårt och du kan behöva anlita hjälp från en expert. Du kan också få hjälp från ditt försäkringsbolag.

Hur farligt är det?

Det kan vara riktigt farligt för hälsan med mögel. Det beror på vilka mögelarter det rör sig om. Lite svartmögel som bara sitter på ytan på en våtrumstapet i badrummet är lätta att torka bort och är mer en indikator på att ventilationen inte är tillräcklig än att det är farligt. Men är det mögel som har satt sig i träreglar i väggen kan det orsaka allvarliga allergiska reaktioner. Sådana angrepp är mycket viktiga att åtgärda. Du måste först täta så att inte mer fukt kommer in i väggen. Därefter måste väggen saneras ordentligt.

Ansvar

Det är fastighetsägaren som är ansvarig för att utreda och åtgärda fukt- och mögelskador. Om du bor i ett flerfamiljshus och misstänker att du har en fuktskada ska du kontakta din fastighetsägare. Bor du i bostadsrättsförening ska du vända dig till styrelsen för föreningen. Äger du eget hem är du själv ansvarig.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden