Se om ditt hus

Energimärkning av värmekällor

Från 26 september 2015 är det är det lag på att alla nya värmepumpar, varmvattenberedare, ackumulatortankar, el-, olje- och gaspannor skall ha en energimärkning. Den gemensamma energi-märkningsskalan gör att olika uppvärmnings-alternativ kan jämföras med varandra för att hitta bästa alternativ.

Det finns ofta många saker du kan göra i ditt hem för att spara energi och pengar. Genom att dessutom medvetet välja energislag kan du göra ytterligare en insats för miljön.

Vissa åtgärder är enkla och kostar inte mycket att göra. En del andra kräver större investeringar men får också ofta ännu större effekt.

De olika tekniska systemen i ett hus för exempelvis uppvärmning och ventilation påverkar varandra och gör att du behöver tänka efter i samband med att du

Tips:

 • Släck efter dig i rum där du inte är
 • Stäng av apparater helt och hållet (alltså inte stand-by)
 • Kolla tätningslister kring fönster och dörrar. Byt om det behövs
 • Välj alltid högsta energiklass när du köper elektrisk utrustning
 • Använd lågenergibelysning i så stor utsträckning som möjligt
 • Tilläggsisolera huset om det är befogat. Framförallt på vinden brukar det vara relativt enkelt och dessutom ge bra resultat
 • Kanske kan du utnyttja solfångare för värme och/eller varmvatten
 • Installera snålspolande vattenarmaturer och korta ner duschtiden lite
 • Om du köper nya fönster eller dörrar se till att de håller hög energiklass (vilket är detsamma som lågt U-värde)
 • Befintliga tvåglasfönster kan ofta uppgraderas rejält genom att exempelvis byta ena rutan mot ett energiglas
 • Kan du sänka inomhustemperaturen en grad minskar energiförbrukningen för uppvärmning cirka fem procent
 • Värmer du ditt hus med olja eller direktverkande el finns det anledning att överväga en konvertering
 • Installera solceller

Sidan senast uppdaterad: