Eldning inomhus

Braskamin

För att du inte ska störa grannarna med din eldning eller elda upp huset så finns det en del regler förknippade med eldning inomhus.

Elda med rätt bränsle

Tänk på att det är viktig att du eldar med rätt material. Du ska helst använda ved som torkat i minst ett år. Fuktig ved är svår att antända och släpper ut hälso- och miljöfarliga ämnen.

Du får inte elda:

  • plast
  • sopor och avfall
  • impregnerat eller målat virke
  • plywoodplattor

Sotning - kontakta sotare

Du som eldar inomhus måste se till att din utrustning underhålls. Skorstenar, eldstäder och värmepannor behöver vara rena för att avge mindre miljöfarliga utsläpp och för att minska brandfaran. Därför är det lagkrav på att sotning av din eldningsanläggning ska utföras regelbundet. Om du sköter om din anläggning belönas du med att bränsleförbrukningen minskar.

Sotargruppen Västra Skaraborg sköter sotningen åt kommunen. Mer information hittar du på Räddningstjänsten Östra Skaraborgs hemsida. Se länk under Relaterad information här på sidan.

Tänk på grannarna

När du eldar är det viktig att du tar hänsyn till din omgivning. Se till att ingen besväras av röken som uppstår. Kommunen kan ge eldningsförbud om omgivningen störs.

Bygglov och bygganmälan

Om du ska installera en ny ved- eller pelletspanna, kakelugn eller braskamin så behöver du ansöka om bygglov eller göra en bygganmälan, samt uppfylla vissa kriterier för att minimera risken för störningar.

Eldstaden ska vara P-märkt, vilket innebär att Sveriges Tekniska Forskningsinstitut har prövat och godkänt anläggningen.

Vedeldad badtunna

En vedeldad badtunna är inte bygglovs- eller anmälningspliktig enligt Plan- och bygglagen, men prata gärna med dina grannar innan du installerar en ny badtunna för att undvika störningar.

En badtunna som upplåts åt många människor kan däremot vara anmälningspliktig enligt förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Badtunnan ska i så fall anmälas till Verksamhet miljö och bygg som en badanläggning. Läs mer om badanläggningar under Relaterad information här på sidan.