Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Kontrollansvarig

Då du ska utföra åtgärder som kräver bygglov, rivningslov eller marklov behöver du som byggherre en kontrollansvarig (KA). Den kontrollansvarige arbetar på uppdrag av dig som är byggherre.

Den som är KA ska vara certifierad samt ha erfarenhet, kunskap och vara lämplig för sitt uppdrag. Den som är kontrollansvarig ska ha ett självständig förhållande till den åtgärd som ska kontrolleras. Han eller hon får alltså inte vara kontrollansvarig och arbeta för det företag som beställer bygget eller bygger.

Den kontrollansvarige ska:

  • hjälpa byggherren med att upprätta en kontrollplan
  • se till att kontrollplanen, gällande bestämmelse och villkor följs
  • närvara vid tekniska samråd, besiktningar, miljö- och byggnadsförvaltningens arbetsplatsbesök
  • dokumentera sina byggplatsbesök
  • ge utlåtande till byggherren och miljö- och byggnadsförvaltningen som underlag för slutbesked

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-25

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun