Till startsidan för  kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Förhandsbesked

Ett förhandsbesked är ett formellt beslut från Miljö- och byggnadsnämnden. Nämnden prövar då om en åtgärd som kräver bygglov kan tillåtas på den tänkta platsen.

Vanligast är att söka förhandsbesked för ett nybygge utanför planlagt område. Ett förhandsbesked är ofta en förutsättning för att Lantmäterimyndigheten ska stycka av mark i syfte att bilda en ny fastighet.

Avsikten med förhandsbeskedet är att den som önskar bygga ska kunna få ett besked om det finns förutsättningar för att bygga, innan detaljerade ritningar tas fram eller andra dyra utredningar görs. Utanför detaljplanerat område räcker det med en ifylld och undertecknad blankett, en enkel beskrivning av byggnaden och en enkel karta. På blanketten redovisas i stora drag vad ansökan avser. På kartan redovisas var byggnaden (anläggningen) ska placeras. Om ansökan avser en avstyckning ska dessutom de tänkta fastighetsgränserna redovisas på kartan.

I beslutet om förhandsbesked får Miljö- och byggnadsnämnden besluta de villkor som behövs för att bygglov senare ska kunna beviljas. Ett tillstånd (positivt förhandsbesked) är bindande för nämnden om ansökan om bygglov görs inom två år från dagen då beslutet vunnit laga kraft. Sedan upphör tillståndet att gälla.

Förhandsbeskedet ger alltså ingen rätt att påbörja den sökta åtgärden, utan bygglov måste sökas. Tänk på att det alltid medför en byggsanktionsavgift att bygga något utan att ha nödvändigt tillstånd från Miljö- och byggnadsnämnden.

Den sökande ska få förhandsbesked inom 10 veckor från det att kompletta handlingar kommit in till nämnden. Tiden kan förlängas med ytterligare 10 veckor om det finns skäl för förlängning.

Villkorsbesked

Om man vill veta om nämnden kommer att ställa villkor för en önskad åtgärd eller om tekniska egenskapskrav kommer att gälla för hela byggnaden vid till- eller ombyggnad, kan man begära att få ett villkorsbesked.

Ett villkorsbesked prövar

  • lämplighet
  • utformning
  • tillgänglighet.

Villkorsbeskedet är inte bindande för nämnden. Villkorsbesked kan inte överklagas. Om du undrar över något är du välkommen att kontakta handläggarna med dina frågor.

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-25

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter

Ansökan om förhandsbeskedPDF

Länkar

Lantmäterietlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun