Till startsidan för kommun
Use Google to translate the web. We take no responsibility for the accuracy of the translation.

DÖLJ MENY

Anmälan

Åtgärder som det inte behövs lov till kan du ändå behöva göra en anmälan för. Du får inte påbörja åtgärden innan anmälan är gjord och Miljö- och byggnadsförvaltningen lämnat ett startbesked.

Anmälan behövs för:

 • rivning av byggnader som inte kräver rivningslov
 • ändra i en byggnad så att bärande konstruktion berörs eller att planlösningen ändras avsevärt
 • installation eller väsentlig ändring av hissar, eldstäder, rökkanaler, ventilation, vatten och avlopp
 • ändringar som påverkar brandskyddet
 • vissa rivningsåtgärder
 • underhålla eller ändra värdefulla byggnader om det regleras i detaljplan eller områdesbestämmelser

Är du osäker på vad som gäller för din fastighet kontakta Miljö- och byggnadsförvaltningen.

Handlingar som ska lämnas in:

 • anmälan
 • ritningar som visar åtgärden
 • uppgifter om kontrollansvarig
 • gärna en beskrivning av åtgärden

Sidan senast uppdaterad: 2017-01-25

Relaterad information

Kontakt

Miljö- och byggnadsförvaltningen
E-post: Miljö- och bygg

Telefontider
Handläggare på byggavdelningen
tisdag-fredag
9.30-12.00
Telefon: 0501-75 60 10

Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Blanketter
Anmälan byggnationPDF
PDF
Anmälan om installation av eldstad till befintlig rökkanalPDF
PDF
Anmälan om installation av eldstad och rökkanal skorstenPDF


Kontakta oss

Adress

Gullspångs Kommun
Torggatan 19
Box 80
548 22 Hova

Telefon

0506-360 00

Samarbetskommunerna
Mariestad kommuns
Töreboda kommun